Sleva až 20%

Využijte akce na všechny dřevěné stromy, které dokonale oživí interiér. Časově omezeno!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DUBLEZ, s.r.o. nabývající účinnosti dnem 01.01.2022 a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek.

Obsah:

 1. Základní ustanovení
 2. Informace o zboží a cenách
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 4. Zakázky na míru, vlastní design, informace k produktům
 5. Zákaznický účet
 6. Platební podmínky a dodání zboží
 7. Odstoupení od smlouvy
 8. Práva z vadného plnění
 9. Doručování
 10. Mimosoudní řešení sporů
 11. Závěrečná ustanovení
 12. Nákup dárkového poukazu
 13. Akční zboží / Dárek k nákupu zdarma

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydány:
  1. Název: DUBLEZ, s.r.o.
  2. IČO: 47132981
  3. DIČ: 2023807665
  4. IČ DPH:  SK2023807665
  5. Se sídlem: Športová 2772/13, 926 01, Sereď zapísaný v "Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 31632/T"
  6. Kontaktní údaje:

   1. Email: dublez@dublez.com
   2. Telefon: + 421 940 604 361 (zákaznická podpora)
   3. Webová adresa: www.dublez.cz
  7. (dále jen „prodávajíci“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupného na internetové adrese www .dublez.com (dále je "internetový obchod").
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěna v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Všechny potřebné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží je možné zjistit ZDE.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, pokud se nedohodne prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud provedl předchozí registraci v internetovém obchodě
  2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku" v pokladně internetového obchodu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo elektronickou zprávou na email prodávajícího, obě uvedené v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručenkou kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zakázky na míru, vlastní design, informace k produktům

 1. V případě zakázek na míru s vlastním designem se design, který vytvoříme, stává naším dílem a můžeme s ním v budoucnu nakládat, jak uznáme za vhodné. Netýká se to designů a modelů, které zákazník již předem hotové zaslal do výroby.V případě, že zákazníkovi byly vyúčtovány grafické práce a výrobek, který byl předmětem výsledku grafických prací, nabízíme jako standardní výrobek v internetovém obchodě DUBLEZ, zákazník má právo na refundaci služby „Grafické práce“.
 2. Pokud jste u nás zakoupili produkt, který se lepí na stěnu prostřednictvím pěnové pásky nebo lepicí gumy, neneseme zodpovědnost za případné poškození omítky, když se rozhodnete výrobek ze stěny odstranit. Pěnová páska, kterou jste nalepili na zeď, je velmi pevná. Výrobek zaručeně z omítky neodpadne. Pokud byste se po nějakém období rozhodli výrobek odlepit, doporučujeme velmi opatrně postupovat. Nejlepší, pokud by se dalo dlouhým ostrým nožíkem nejprve zpoza výrobku odříznout pěnu od stěny a zůstatek, co zůstane na zdi, velmi opatrně odlepit. Jelikož existuje několik druhů omítek, je třeba se přizpůsobit i struktuře a složení té vaší.

V. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, zda v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující zaplatit následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího - Inkasní informace jsou zákazníkovi odeslány po odeslání objednávky.
  2. dobírkou v hotovosti při převzetí zboží.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvní výši. Pokud není dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklad spojený s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu pokladní doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
  1. na adresu určenou kupujícím v objednávce,
 8. Volba způsobu dodání se provádí v průběhu objednávání zboží.
 9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnutý na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 10. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu nasvědčující neoprávněnému vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození či zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 14. Distribuce objednaného zboží s označením skladové dostupnosti "Skladem" může trvat 2-3 pracovní dny, dokud se ze skladu dostane zboží do přepravy.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy představuje 14 dní
  1. ode dne převzetí zboží,
  2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jestliže je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  3. ode dne převzetí první dodávky zboží, jestliže je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy oznámil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a ke kterému může dojít v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíchano s jiným zbožím,
  5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  6. o dodávce zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru, pokud jsou prodávány v ochranném obalu a kupující tento obal rozbalil,
  7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodeji knih nedodávaných v ochranném obalu,
  8. o dodávce elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
  9. v dalších případech uvedených v § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění nehorších předpisů.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Pokud odstoupí kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, které prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebení a neznečištěné a pokud je to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VIII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany dojednali, a pokud chybí ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím provedené,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předlohy, jestliže byla jakost nebo provedení určené podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  1. jde-li o vadu, kterou lze odstranit:
   1. bezplatné odstranění vady zboží,
   2. výměnu zboží za nové zboží,
  2. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit:
   1. přiměřenou slevu z kupní ceny,
   2. odstoupit od smlouvy.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  1. pokud má zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady,
  2. pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  3. pokud nemůže řádně zboží užívat pro větší počet vad zboží.
 5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Spotřebitel může reklamaci uplatnit i u osoby určené prodávajícím. Pokud reklamaci spotřebitele vyřizuje osoba určená prodávajícím, tato může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci postoupí k vyřízení prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z vadného plnění. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv vyplývajících mu z vadného plnění si uplatňuje, je Prodávající nebo jím pověřený pracovník nebo určená osoba povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamách, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace včetně odstranění vady musí vybavit ihned, přičemž v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marně uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 10. Volbu způsobu reklamace a jejího vybavení, pokud je několik možností, má kupující.
 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2007 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je možné si přečíst na tomto odkazu.

IX. Doručování

 1. Strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

X. Mimosoudní řešení sporů

 1. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřešil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního (mimosoudního) řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Tímto není dotčena možnost spotřebitele obrátit se na soud.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce, se sídlem: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Slovenská obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Odbor mezinárodních vztahů a alternativního řešení sporů, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo adr. @ soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr lze využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlynské nivy 44 / a, 827 15 Bratislavě, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný obecní úřad odbor živnostenského podnikání. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mj dozor nad dodržováním zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění nehorších předpisů.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Všechna ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění nehorších předpisů.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, přísluší prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

XII. Nákup dárkového poukazu

 1. Platnost dárkového poukazu je 180 dní od přijetí objednávky.
 2. Po aplikaci kuponu a odeslání objednávky nebude možné kód zobrazený na poukazu opětovně použít.
 3. Pokud je částka objednávky nižší, než je hodnota kuponu, po aplikování poukazu odečte obchod hodnotu celé objednávky. Zbytkovou částku již nebude možné použít dodatečně.
 4. V případě, že hodnota objednávky je vyšší, než je hodnota poukazu, po aplikování poukazu odečte obchod hodnotu poukazu od celkové částky objednávky. Rozdíl, který zůstane, se bude následně podle způsobu platby doplácet.
 5. V případě, že klientovi v pokladně vznikl nárok na dopravu zdarma a následně uplatní dárkový poukaz, jehož hodnota sníží celkovou sumu objednávky pod potřebnou hranici na získání dopravy zdarma, tak nárok na dopravu zdarma zaniká.
 6. V případě, že klientovi v pokladně vznikl nárok na dárek k nákupu zdarma nad určitou hodnotu a následně uplatní dárkový poukaz, jehož hodnota sníží celkovou sumu objednávky pod potřebnou hranici na získání dárku k nákupu zdarma, tak nárok na získání tohoto dárku zaniká.
 7. Dárkový poukaz nelze vyměnit za peníze.
 8. Dárkový poukaz lze vrátit do 14 dnů v případě využití odstoupení od smlouvy.
 9. V případě, že bude kód na dárkovém poukazu použit, nelze odstoupit od smlouvy.
 10. V případě, že bude slevový kód na dárkovém poukazu použit a zákazník bude chtít odstoupit od smlouvy zakoupeného zboží, zákazníkovi bude vrácena částka na faktuře a kód na dárkovém poukazu bude znovu aktivován. Jeho platnost 180 dní od přijetí objednávky zůstává.
 11. Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden dárkový poukaz. V případě, že máte k dispozici dva dárkové poukazy, je třeba uplatnit každý z nich samostatně na samostatnou objednávku.

XIII. Akční zboží / Dárek k nákupu zdarma

Sleva na výrobek - V případě, že je na produkt udělena procentuální sleva, lze v daném čase zakoupit zboží za výhodnější cenu. Tuto slevu nelze kombinovat s dodatečnou jinou slevou, například prostřednictvím slevového kupónu.

Slevový kupón - se uplatňuje v pokladně v kroku číslo 1 (košík). Slevový kupón po jeho aplikování odečte svoji hodnotu z hodnoty objednávky. Jedná-li se o kupón s procentuální slevou, odečte slevu v % z původních cen výrobků. Pokud se jedná o fixní slevu, odečte hodnotu kuponu v pokladně. Pokud je hodnota kuponu vyšší, než hodnota objednávky, odečte celou hodnotu objednávky a zůstatek již nebude možné využít.

Dárky k nákupu zdarma:

 1. Ke každému nákupu poskytujeme dárek k nákupu zdarma. Výjimku, kde neudělujeme dárek k nákupu tvoří určité příslušenství k výrobkům a vzorků materiálu. Jakmile má zákazník vloženou v košíku položku, která nepodléhá dárku k nákupu zdarma a zároveň přidá do košíku položku, ke které dárek k nákupu zdarma již náleží, bude dárek automaticky přidán do košíku.
 2. Při hodnotě košíku nad určitou částku je možné získat kromě standardního dárku k nákupu i další dárek k nákupu – „Strom života“. Tento strom života má velikost 21 cm. V případě, že na internetovém obchodě www.dublez.sk probíhá časově limitovaná akce, kde lze získat tento typ dárku za splnění podmínek, které daná akce určila (například ke každé objednávce nebo částka na získání tohoto dárku je nižší než standardní částka), tak se uplatňuje pravidlo časově limitované akce na dárek k nákupu strom života a v tomto období původní pravidlo získání tohoto typu dárku nad určitou částku není platné.
 3. V případě, že probíhá časově limitovaná akce, kde může klient získat typ dárku za splnění podmínek určenými pravidly akce, je kromě tohoto typu dárku možné získat také standardní typy dárků, které může zákazník získat k objednávce. Příklad: Pokud by probíhala akce „Vánoční ozdoby 5 ks ke každé objednávce“, k tomuto typu dárku k objednávce klient získá i standardní dárek k nákupu zdarma a v případě splnění podmínky částky objednávky nad určitou hodnotu i „Dárek k nákupu zdarma – Strom života“.