MANDALA v hodnotě 399 Kč jako DÁREK.

Nakupte u nás alespoň za 500 Kč a získejte exkluzivní mandalu zdarma. Jen do vyprodání zásob.

Do konce zůstává - Zůstává - 18h:49m:
Valentýn - Vše o krásném svátku lásky ♥
Zajímavosti

Valentýn - Vše o krásném svátku lásky ♥

Svatý Valentýn je odpradávna symbolem lásky, odvahy a romantiky. V tento krásný den si všichni připomínáme a oslavujeme vzájemnou lásku.

Jak vznikl tento celosvětově oslavovaný svátek, který oslavujeme 14. února a kam až sahá jeho historie? Jaké nejkrásnější projevy lásky a jaké jsou vhodné dárky na Valentýna, či odvrácená tvář tohoto svátku. Odpovědi, zajímavosti, tipy na originální a kreativní dárky a mnoho dalšího se dočtete v našem komplexně zpracovaném článku :) Tak pojďme na to!

Na co se můžete těšit v našem článku o Valentýnu? Dozvíte se zde opravdu úplně vše, co vás může zajímat:

 1. Kdo byl svatý Valentýn? Od historie po dnešek
 2. Začátky Valentýna jako svátku - První zamilovaná pohlednice
 3. Valentýn jako oficiálně uznávaný svátek
 4. Rozšíření Valentýna do celého světa
 5. Kritika a odvrácená strana Valentýna
 6. Tipy na originální valentýnské dárky pro ženu
 7. Tipy na originální valentýnské dárky pro muže
 8. Jak oslavit Valentýna tak, abyste na něj nezapomněli
 9. Jméno Valentýn - Význam, původ a svátek
 10. Zajímavosti o Valentýnu

1. Kdo byl svatý Valentýn? Od historie až po dnešek

V srdci svátku zamilovaných se skrývá záhadný příběh Svatého Valentýna, který fascinuje svou mystikou stejně jako samotná láska. Tento svátek má své kořeny hluboko v historii a je spojen s různými legendami a postavami.

Příběhy o Svatém Valentýnovi jsou stejně rozmanité jako formy lásky, které tento den oslavuje. Jednou z nejznámějších legend je příběh o římském knězi jménem Valentýn. Během třetího století za vlády císaře Claudia II. byl tento kněz známý tím, že tajně oddával zamilované páry, čímž porušoval přímý zákaz císaře. Ten zakazoval manželství, protože věřil, že svobodní muži jsou jednoduše lepší vojáci, neboť budou bez závazků. Tento čin lásky a odvahy vedl k jeho uvěznění a nakonec až k mučednické smrti. Právě tato oběť z něj učinila symbol lásky a odvahy vůči nespravedlnosti a útlaku. Valentýn byl později katolickou církví prohlášen za svatého, a to hlavně díky jeho činům svědčícím o lásce, odvaze a jeho smrti jako mučedníka. Jeho svátek, 14. února, byl určen jako den Svatého Valentýna. Postupně se transformoval na svátek, který dnes oslavuje lásku a romantiku, ačkoliv původně mohl mít jiný náboženský nebo kulturní význam.

Ilustrace kněze působícího v Římském kostele.
Ilustrace kněze působícího v Římském kostele. Zdroj: DUBLEZ

Avšak historie dne Svatého Valentýna je však mnohem komplexnější.

Kromě legendy o knězi Valentýnovi, existují i jiné historické zvyky, které souvisí s tímto dnem. Například, některé záznamy hovoří o pohanských rituálech, které byly proměněny na křesťanské svátky. Tyto pohanské zvyky, jako například oslavy plodnosti, mohly mít vliv na vznik svátku zamilovaných, jak ho známe dnes.

Zajímavosti o Svatém Valentýnovi zahrnují i různé tradice a zvyky, které se vyvinuly v různých kulturách po celém světě. Od tradičních valentýnských pohlednic až po speciální rituály a oslavy, tento svátek odhaluje bohatství a diverzitu lidského prožívání lásky a romantiky.

Pro mnohé je Valentýn dnem, kdy můžeme vyjádřit své nejhlubší city a připomenout si význam lásky v našich životech. I když jsou kolem jeho původu záhady, jedno je jisté: Svatý Valentýn je příležitostí projevit city a vzájemnou úctu, ať už ve formě jednoduchých gest nebo ve formě originálního dárku. Jak legenda, tak i svátek sám, nám připomínají, že láska může překonávat překážky a že odvaha milovat je skutečně nadčasová.

Ať už jsou legendy o Svatém Valentýnovi historicky přesné nebo ne, jejich poselství nadále inspiruje a obohacuje náš moderní svět. Historie dne Svatého Valentýna je tak mozaikou různých příběhů a tradic, které společně tvoří bohatou historii lásky, oslavovanou po celém světě.

2. Začátky Valentýna jako svátku - První zamilovaná pohlednice

Příběh za prvním valentýnským dopisem se odvíjí jako romantická legenda. Říká se, že Valentýn, který byl křesťanským knězem, napsal tento dopis v době svého vězení. Zamiloval se do dcery svého vězeňského dozorce a své city vyjádřil prostřednictvím láskyplného dopisu. Tento čin, plný odvahy a pravdivého citu, položil základ dnešním valentýnským tradicím.

Valentýn, jako symbol lásky a romantiky, je v srdcích lidí už staletí. Jeho první valentýnský dopis je nejen symbolem nezlomné lásky, ale i odvahy vyjádřit city, bez ohledu na překážky. Tento čin významně ovlivnil vznik tradice zasílání valentýnských pohlednic, které dnes slouží jako projev lásky a úcty mezi milovanými osobami po celém světě.

Valentýnské pohlednice, ať už tradiční papírové nebo moderní digitální, jsou dnes nedílnou součástí oslav tohoto svátku. Zasílání valentýnských pohlednic je gestem, které přechází přes generace, čímž si uchovává svůj původní smysl - vyjádření lásky a oddanosti. Tyto pohlednice často obsahují osobní vzkazy, básně, nebo citáty o lásce, které zesilují jejich význam a poselství.

Ilustrace kněze působícího v Římském kostele.
Ilustrace Valentýna zavřeného ve věznici, jak píše první pohlednici dceři dozorce ve věznici. Zdroj: DUBLEZ

V dnešní době, kdy digitální komunikace často převládá, tradiční valentýnské pohlednice nabízejí unikátní a osobní způsob, jak vyjádřit své city. Jsou považovány za cennější díky své trvanlivosti a hmatatelnosti, která v digitální době často chybí. 

Přes změnu forem a způsobů vyjadřování, poselství prvního valentýnského dopisu zůstává stále aktuální. Připomíná nám, že pravá láska překračuje všechny překážky a že vyjádření citů je důležité pro udržení blízkosti a porozumění mezi lidmi. Valentýnská tradice tak neustále oživuje a zachovává tento vzácný moment, ať už je přenášen jakýmkoli způsobem.

3. Valentýn jako oficiálně uznávaný svátek

Valentýn, kdysi jen světec spojený s láskou, se časem proměnil na svátek, který si lidé každý rok připomínají a oslavují. První popularizaci zažil ve středověku, zejména v Anglii a Francii, kde se Valentýn začal spojovat s romantickou láskou. Pomohla tomu kombinace anglických básníků a jejich kultury. Vývoj tedy lze připsat kombinaci lokálních tradic, literárních vlivů a jejich zvyklostí. Podívejme se podrobně, proč tomu tak bylo:

Literární vlivy: Geoffrey Chaucer, slavný středověký literární autor, je často považován za klíčovou postavu v asociaci Valentýna a romantické lásky. Jeho báseň "The Parliament of Fowls" z roku 1382 je považována za jednu z prvních zmínek o 14. února jako dne, kdy si ptáčci vybírají své partnery. Tento koncept se stal populárním a přispěl k romantickému zobrazení Valentýna. Text písně, který hovoří o ptácích hledajících si partnery na Valentýna, měl výrazný vliv na popularizaci Valentýna. Chaucerova práce přispěla k romantickému chápání lásky, které se stalo ve středověku velmi populární.

Kromě Chaucera i jiní středověcí autoři, jako jsou například Charles d'Orléans a William Shakespeare, přispěli k romantickému zobrazení Valentýna ve svých dílech. Tyto literární práce odrážely a zároveň formovaly společenské vnímání lásky a romantiky.

Zvyky a tradice: V této době vznikaly i různé zvyky, jako například výměna "valentýnek" nebo milostných poznámek. Tyto pozdravy často obsahovaly básně nebo přísloví, zamilované verše a byly často zdobeny různými ručně malovanými obrázky a krajky. Bylo to bráno jako projev osobní tvorivosti a vyjádření citů k dané osobě. Bylo také běžné, že muži nosili jména svých milovaných na rukávu na Valentýna, odkud pochází fráze "mít srdce na dlani".

Ilustrace darování valentýnky v minulosti v Anglii
Ilustrace darování valentýnky v minulosti v Anglii. Zdroj: DUBLEZ

Společenské a kulturní aspekty: Ve středověku byly romantické vztahy často komplikované z důvodu různých sociálních či ekonomických faktorů, což z Valentýna dělalo ideální příležitost pro vyjádření citů k dané osobě, které by jinak nebyly řečeny.

Ve středověku byla manželství často plánována a dohodnutá. Valentýn proto poskytoval příležitost na vyjádření osobnější a romantické formy lásky, která mohla být mimo těchto dohodnutých vztahů.

Valentýn byl také příležitostí pro vyjádření citů, které jinak mohly být společensky nepřijatelné nebo brány jako tabu. Tento aspekt svátku poskytoval bezpečnější prostor pro vyjádření citů, které by byly v běžném životě potlačeny nebo ignorovány.

V rámci středověku se tak Valentýn stal nejen dnem lásky, ale i symbolem touhy po lásce a vyjádření osobních citů v rámci často konzervativního společenského prostředí.

4. Rozšíření Valentýna do celého světa

Během století se Valentýn transformoval z náboženského svátku věnovaného svatému Valentýnu na univerzální svátek lásky a romantiky. Valentýn se dokázal rozšířit do celého světa díky tomu, že nejprve získal popularitu v anglicky mluvících zemích, ale později to bylo hlavně díky technologiím.

4.1 Rozšíření díky tiskařskému lisu

První větší rozmach zažil Valentýn díky příchodu tiskařského lisu v 19. století. Valentýnky se tak staly cenově výhodnějšími a dostupnějšími i pro širší vrstvy obyvatelstva. Tento technologický pokrok umožnil masovou produkci pohlednic, což mělo pro šíření tohoto svátku klíčový význam. Díky tomu, že se valentýnky zvykly také ručně zdobit a používaly se různé dekorativní krajky, tyto prvky se přesunuly jen do tiskové podoby.

Ilustrace tisku prvních valentýnek prostřednictvím tiskařského lisu
Ilustrace tisku prvních valentýnek prostřednictvím tiskařského lisu. Zdroj: DUBLEZ

4.2 Komercializace dne svatého Valentýna a první marketing

Změna společenského postoje: Postupná komercializace Valentýna se odrazila ve změnách společenského chápání tohoto svátku. Valentýn, který byl původně zaměřen na osobní projevy lásky, se postupně transformoval na marketingovou příležitost sloužící na výměnu dárků, čehož se samozřejmě chytili výrobci dárků.

Rozvoj obchodu a inzerce: Obchody a prodejci samozřejmě začali využívat tento svátek jako obchodní příležitost a začali vymýšlet různé originální produkty spojené s tímto svátkem a propagovat výrobky, které se k tomuto svátku hodí, například šperky, čokoládu, květiny nebo plyšové hračky. Valentýnská reklama a marketing se staly důležitou součástí rozvoje tohoto svátku, protože do marketingu každým rokem putovalo více a více peněz.

Ilustrace tisku prvních valentýnek prostřednictvím tiskařského lisu
Ilustrace obchodu s dárky s motivem Valentýna v minulosti. Zdroj: DUBLEZ

4.3 Rozšíření díky válce, médiím a globalizaci

Světové války a význam valentýnek: Během, ale i po skončení světových válek se valentýnky často používaly jako způsob, jak vyjádřit lásku a náklonnost vůči těm, kteří sloužili ve válce, v zahraničí. Tyto události ještě více posílily význam lásky a valentýnky se staly skvělým nástrojem, jak si vyměnit pár zamilovaných slov.

Příchod globalizace: S globalizací se začalo na velkou škálu cestovat po celém světě a kultury se napříč světem začaly více a více poznávat. Díky tomuto se postupně začal Valentýn oslavovat i v mnoha dalších zemích po celém světě, přičemž každá kultura si tento svátek přizpůsobila tak, jak potřebovala.

Popularizace díky masmédiím a příchodu popkultury: Ve 20. a 21. století se Valentýn stal populárním tématem v téměř všech médiích a popkultuře, čímž se ještě více upevnil v našich životech a stal se dnem zaměřeným na romantickou lásku.

Valentýn se tedy transformoval z tradičního svátku na komplexní a globální fenomén, který je stejně ovlivňován kulturními tradicemi, jako i moderními marketingovými a obchodními trendy. Jeho oslava, i když stále zaměřená na lásku a romantiku, se nyní rozšířila do celého světa.

5. Kritika a odvrácená strana Valentýna 

Každá mince má dvě strany. Valentýn je nádherný svátek plný lásky, romantiky a vzájemného propojení, o tom není pochyb. Abychom byli objektivní, podívejme se i na negativní aspekty tohoto svátku. Určitě i vy znáte někoho, kdo alespoň do jednoho z těchto bodů spadá. Posuďte sami...

 1. Pocit osamělosti: Pro některé lidi, kteří nemají partnera, může být Valentýn připomínkou jejich osamělosti nebo neúspěchů v romantických vztazích. A dnešní digitální doba tento pocit může ještě znásobit. Řešení? Jste osamělý a znáte někoho dalšího, kdo také nemá plány na tento den? Podnikejte něco společně, jen tak, jako přátelé, abyste se necítili být sami a nestali se obětí davové psychózy tohoto svátku :)
 2. Finanční náročnost: Valentýn často přináší tlak na kupování drahých dárků, což může být často finančně náročné, zejména pro ty, kteří mají omezený rozpočet nebo se zadluží v naději, že nesplní očekávání své polovičky. Často chceme vyjádřit své hluboké city hodnotným dárkem, abychom se cítili být oceněni. Radost z drahého dárku na jedné straně může přinést obavy z finanční situace na druhé straně. Řešení? Vždy existuje kompromis - zapojte fantazii, vložte svůj čas do tvorby vlastního dárku, který může být levnější než zakoupený, ale o to cennější. Šperk je super, ale pokud nechcete sázet na hodnotnou věc, sázejte na moment překvapení, to funguje :)
 3. Komercializace: Mnoho lidí kritizuje Valentýn za to, že je příliš celosvětově komercializovaný, společnosti ho využívají pro své marketingové účely a svou konzumností ztrácí svůj původní význam. 
 4. Násilné oslavování: Někdy se cítí tlak na oslavu Valentýna, i když lidé nemají zájem nebo to považují za zbytečné.
 5. Zvýšený počet sebevražd: Existují názory, že během Valentýna dochází k nárůstu sebevražd způsobených pocitem osamělosti nebo nespokojenosti ve vztazích. Tlak veřejnosti je tak silný, že na člověka v tento den doléhá všechno to napětí z osamělosti a sáhne si na život. Řešení? Pokud znáte ve svém okolí dlouhodobě osamělého člověka, který může být méně emocionálně stabilní, napište mu v tento den, jak se má, možná ani nevíte a zachráníte lidský život.
 6. Nerealistická očekávání: Valentýn může vytvářet nerealistická očekávání z tohoto svátku týkající se romantiky a vztahů, což může vést ke zklamáním. Mnoho lidí se porovnává s filmovými romantickými příběhy a různými videi ze sociálních sítí a nabudou pocit, že i jim by měl být dopřán takový projev lásky. Řešení? Každý miluje po svém. Respektujme druhou polovičku a její "jazyk lásky". Každý vnímá lásku jinak a naučme se vzájemnému porozumění :)
 7. Romantické gesto dostáváme jen na Valentýna - Je třeba si uvědomit, že láska je celoživotní proces, který je třeba neustále živit pozorností. Mnoho párů si časem přestane navzájem projevovat lásku, protože začnou jednoho druhého považovat za samozřejmost a počáteční kouzlo je pryč. Ale najednou přijde Valentýn, tak ho přijmeme jako povinnost a musíme něco připravit, protože se to od nás očekává... Řešení? Projevujme si lásku, vděčnost a vzájemnou úctu celoročně a dlouhodobě. Pak si Valentýn užijeme ještě více.

6. Tipy na originální valentýnské dárky pro ženu

Při výběru Valentýnského dárku pro ženu je důležité myslet na dárky, které jsou nejen krásné, ale i osobní. Následující nápady mohou sloužit jako inspirace při výběru toho pravého dárku.

Přinášíme vám seznam originálních dárků na Valentýna, s nimiž svou něžnou polovičku zaručeně potěšíte. Pokud chcete sáhnout po aktivitách a ne po materiálních věcech, přinášíme exkluzivní nápady níže v článku.

Růže nebo kytice jejích oblíbených květin

Tímto nic nezkazíte. Kytici koupíte v každém obchodě nebo v květinářství, ale doporučujeme vám si květiny buď rezervovat, nebo je koupit hned ráno, protože potom se již zužuje výběr. Každá žena zbožňuje květiny (pokud na ně není alergická). Pro ty alergické víte zakoupit růži i jako krásnou dřevěnou dekoraci na zeď v podobě našeho obrazu na zeď

Minimalistický dřevěný obraz - Růže Minimalistický dřevěný obraz - Růže
4
+ 9
Dřevěné obrazy květin na zeď
(0)
od 449 Kč
 Abstraktní obraz na stěnu - Geometrická růže Abstraktní obraz na stěnu - Geometrická růže
4
+ 9
Dřevěné abstraktní obrazy na stěnu
(0)
od 1 029 Kč
3D deska na zeď - Zahrada růží 3D deska na zeď - Zahrada růží
6
+ 9
Panely s přírodním motivem
(1)
od 569 Kč
Vyřezávaný obraz ze dřeva - Růže Vyřezávaný obraz ze dřeva - Růže
21
+ 9
Dřevěné obrazy květin na zeď
(0)
od 389 Kč

Dřevěné dekorace a obrazy s motivem lásky

Dřevěné dekorace DUBLEZ jsou vynikajícím způsobem, jak vyjádřit lásku a uchovat vzpomínky. Naše krásné romantické obrazy jsou vyrobeny z dřeva a mohou být umístěny v ložnicích nebo obývacích pokojích, čímž přidávají romantický nádech vašemu domovu. Vybíráme ty nejoblíbenější motivy pro ženu na Valentýna:

Dřevěná dekorace do ložnice - Nekonečná láska Dřevěná dekorace do ložnice - Nekonečná láska
125
+ 9
Dřevěné obrazy do ložnice
(56)
od 599 Kč
-11%
3 dílný obraz na stěnu - Entita stromů 3 dílný obraz na stěnu - Entita stromů
66
+ 9
Dřevěné stromy života na zeď
(41)
od 1 599 Kč1 789 Kč
Romantický obraz - Infinity love Romantický obraz - Infinity love
79
+ 9
Dřevěné obrazy do ložnice
(22)
od 509 Kč
Dřevěná dekorace do pokoje - Hrdličky Dřevěná dekorace do pokoje - Hrdličky
30
+ 9
Dřevěné obrazy a dekorace - Lesní zvířata
(3)
od 569 Kč
Dřevěný strom na stěnu - Srdce Dřevěný strom na stěnu - Srdce
46
+ 9
Dřevěné stromy života na zeď
(22)
od 419 Kč

Personalizované dřevěné klíčenky pro páry

Věděli jste, že můžete darovat své polovičce část klíčenky, která s tou vaší polovičkou tvoří jeden celek? Takto si na vás vzpomene vždy, když sáhne po klíčích :) Jednoduché, milé, romantické a navíc jsou klíčenky dokonce ekologické a vyrobené z dřeva :)

Valentýnský dárek - Klíčenka na míru Valentýnský dárek - Klíčenka na míru
4
Valentýnské dárky
(0)
259 Kč
Dřevěné klíčenky
(2)
259 Kč
Dárky pro přítele, manžela
(0)
259 Kč
Dárek na Valentýna - Klíčenka se jménem Dárek na Valentýna - Klíčenka se jménem
1
Dřevěné klíčenky
(3)
259 Kč

Její oblíbená bonboniéra s věnováním

Sladkosti a ženy jsou jako dvě části magnetu, jednoduše je od sebe neodtáhnete. Ženy hlavně, když mají slabou chvíli, sáhnou po žolíku zvaném sladkost. Pokud se rozhodnete pro její oblíbenou bonboniéru nebo čokoládu, nezapomeňte pánové připnout i milé pěkné věnování nebo aspoň odkaz "Miluji Tě" a dokreslete pěkného smajlíka a srdíčko :)

Romantické šperky

Klasickým, ale vždy úspěšným dárkem jsou šperky. Volit můžete z jednoduchých kusů, jako jsou řetízky s přívěsky nebo náušnice, až po elegantní prsteny či náramky. Osobní dotek, jako je gravírování iniciál nebo důležitého data, může udělat z obyčejného šperku nezapomenutelný dárek. Výhodou je, že můžete vybírat mezi různými materiály, od zirkonu po diamant, resp. od chirurgické oceli až po zlato. Proto se skutečně tento typ dárku může i plně přizpůsobit vašemu finančnímu rozpočtu.

Personalizované dárky

Co je lepší než dárek, ve kterém jste nechali kousek sebe? Personalizované dárky jsou na tuto příležitost jako stvořené! Odrážejí společné chvíle, jsou výjimečným projevem lásky a pozornosti. Tyto dárky odhalují hloubku vašich citů a společných vzpomínek. Obsahují váš vlastní text, vaše jména, datum...  cokoli, co vás dva spojuje. Vybíráme pro vás top personalizované dekorace od DUBLEZ. A co je výhoda, všechny jsou z dřevěných materiálů a ekologické. 

Valentýnský dárek se jmény - Srdíčko Valentýnský dárek se jmény - Srdíčko
1
Svatební dekorace a doplňky
(2)
od 429 Kč

Citáty o lásce zvěčněné na zdi

Pro ženy, které milují romantiku celoročně, doporučujeme zakoupit zamilovaný citát, který si může zvěčnit na zdi a při každém pohledu na ni si bude připomínat vaši nekonečnou lásku.

Krátký citát na stěnu - Kde je láska, tam je život. Krátký citát na stěnu - Kde je láska, tam je život.
7
+ 9
Dřevěné citáty o lásce na zeď
(1)
od 509 Kč
Zamilovaný citát na zeď - A true love story... Zamilovaný citát na zeď - A true love story...
1
+ 9
Dřevěné citáty o lásce na zeď
(0)
od 739 Kč
Anglický citát na zeď - I really love you... Anglický citát na zeď - I really love you...
1
+ 9
Dřevěné citáty o lásce na zeď
(0)
od 919 Kč

Pokud hledáte pořádnou dávku inspirace pro Vaši ženskou polovičku, podívejte se na výrobky DUBLEZ s valentýnskou tematikou, které jsou nesmírně populární.

Dřevěné klíčenky s motivem lásky

Při Valentýnu stačí někdy lásku projevit i drobností a nemusíme utrácet miliony. Naše dřevěné klíčenky DUBLEZ jsou dřevěné a vygravírujeme do nich romantický motiv. Vaše polovička je bude nosit na klíčích, takže vždy při pohledu na klíčenku si na vás vzpomene. Zde můžete navštívit kompletní nabídku klíčenek. Vybíráme TOP dřevěné klíčenky pro ženu:

Dřevěný přívěsek na klíče - I love you Dřevěný přívěsek na klíče - I love you
1
Valentýnské dárky
(0)
149 Kč
Valentýnské dárky
(0)
189 Kč

Pokud stále váháte, připojujeme ještě dodatečný seznam valentýnských dárků pro inspiraci

 1. Parfém s její oblíbenou vůní
 2. Plyšový medvěd nebo jiné plyšové zvířátko
 3. Valentýnska pohlednice
 4. Srdíčkový přívěsek nebo jiný romantický šperk
 5. Šálek pro zamilované
 6. Kniha od jejího oblíbeného autora

7. Tipy na nejoriginálnější valentýnské dárky pro muže

Při výběru Valentýnského dárku pro muže je důležité zamyslet se nad originálními možnostmi, které budou nejen příjemným překvapením, ale i výrazem hlubokých citů. Kluci jsou více pragmatický, proto i při výběru valentýnského dárku se dámy zaměřte na praktičnost dárku, kterou na konci dne chlap velmi ocení. 

Dřevěná klíčenka s motivem lásky

Při Valentýnu stačí někdy lásku projevit i drobností a nemusíme utrácet miliony. Naše dřevěné klíčenky DUBLEZ jsou dřevěné a vygravírujeme do nich romantický motiv. Vaše mužská polovička je bude nosit na klíčích, takže vždy při pohledu na klíčenku si na vás vzpomene. Zde můžete navštívit kompletní nabídku klíčenek. Vybíráme TOP dřevěné klíčenky pro muže:

Klíčenka pro motorkáře - Be Careful
1
Dřevěné klíčenky
(0)
149 Kč
Dřevěná klíčenka s vlastním textem
2
Dřevěné klíčenky
(0)
209 Kč

Personalizované dárky

Co je lepší než dárek, do kterého jste vložili kousek sebe? Personalizované dárky od DUBLEZ jsou na tuto příležitost jako stvořené! Odrážejí vaše společné chvíle, jsou výjimečným projevem lásky a pozornosti vůči vašemu partnerovi. Tyto dárky odhalují hloubku vašich citů a společných vzpomínek. Obsahují totiž váš vlastní text, vaše jména, datum...  cokoli, co vás dva spojuje. Vybíráme pro vás top personalizované dekorace z DUBLEZ pro muže. A co je výhoda, všechny jsou z dřevěných materiálů a ekologické. 

Dárek pro muže - Chemický vzorec lásky Dárek pro muže - Chemický vzorec lásky
2
Valentýnské dárky
(0)
od 209 Kč

Kvalitní láhev jeho oblíbeného alkoholického nápoje

Whisky, rum, nebo víno. Co chlap, to jiné chuťové pohárky. Pokud má svou oblíbenou značku, ale nechcete ho na tak romantický den rozmazlovat alkoholem, můžete sáhnout i po dřevěné dekoraci s tematikou například alkoholického nápoje. Chlap si takový obraz rád pověsí do svého pokoje, pracovny nebo dílny a vždy při pohledu na něj si vzpomene na vás, osobu, která mu ho darovala :)

Moderní obraz do kuchyně na stěnu - 5 statečných Moderní obraz do kuchyně na stěnu - 5 statečných
1
Obrazy do kavárny, restaurace a baru
(0)
od 889 Kč
Dřevěný dárek pro milovníka piva - Pivní víčko Dřevěný dárek pro milovníka piva - Pivní víčko
+ 9
Dárky pro přítele, manžela
(0)
od 419 Kč
Obrazy do kavárny, restaurace a baru
(0)
od 589 Kč
Obrazy na zeď do kuchyně a jídelny
(0)
od 599 Kč
Vtipný dárek pro pivaře - Dřevěná tabulka Vtipný dárek pro pivaře - Dřevěná tabulka
+ 9
Dárky pro kamaráda, bratra
(0)
od 499 Kč

Pokud hledáte pořádnou dávku inspirace pro Vaši mužskou polovičku, podívejte se na výrobky DUBLEZ s valentýnskou tematikou, které jsou nesmírně populární.

Romantické fotorámečky s vašimi zamilovanými fotkami

Určitě už máte vytvořeno spoustu společných zamilovaných fotografií. Proč je nevytisknout a nevložit do krásného romantického fotorámečku, který jen zdůrazní vaši vzájemnou lásku. U nás v DUBLEZ nabízíme cenově dostupné fotorámečky z dřeva v různých motivech. Každý si přijde na své :)

Levný fotorámeček na více fotek - Srdíčka Levný fotorámeček na více fotek - Srdíčka
4
+ 9
Dřevěné fotorámečky na zeď
(1)
od 299 Kč
Nalepovací fotorámečky na stěnu ze dřeva Nalepovací fotorámečky na stěnu ze dřeva
3
+ 9
Dřevěné fotorámečky na zeď
(2)
od 359 Kč
Dřevěné rámečky na fotky - Love Dřevěné rámečky na fotky - Love
3
+ 9
Dřevěné fotorámečky na zeď
(0)
479 Kč

Pokud stále váháte, připojujeme ještě dodatečný seznam valentýnských dárků pro inspiraci:

 1. Elegantní kožený opasek nebo peněženka.
 2. Hodinky nebo jiný stylový doplněk.
 3. Parfém s jeho příjemnou mužskou vůní.
 4. Kniha od jeho oblíbeného autora nebo o tématu, které ho zajímá.
 5. Dárkový poukaz na zážitek, jako je jízda na závodním autě nebo letecký simulátor.
 6. Ručně vyrobený dárek, jako je například personalizovaná klíčenka nebo fotokniha.
 7. Luxusní čokoláda nebo gurmánský dárkový koš.

8. Nápady jak oslavit Valentýna, abyste na něj nezapomněli

I vy často přemýšlíte, jak tento den udělat pro vás a vaši polovičku nezapomenutelným. K výběru správného dárku nebo aktivit, jak tento den strávit, samozřejmě potřebujete dobře znát svého partnera. Pokud však hledáte inspiraci, nebo nechcete objevovat Ameriku, níže jsme pro vás připravili TOP aktivity, které jsou velmi romantické a zaručeně si je oba užijete:

 1. Společná večeře při svíčkách - Klišé, které nic nezkazí. Pokud půjdete do restaurace, svíčka na stole během tohoto dne je již standard, který na vás bude čekat na stole. Populární jsou i valentýnská menu pro dva. Vsadíme na sklenici kvalitního vína u jídla a sladký dezert na konec, abychom si osladili život :) Doporučení k nezaplacení: Určitě vsaďte na jistotu a rezervujte si místo v dobré restauraci i 1-2 týdny dopředu. Během tohoto dne jsou kvalitní restaurace obsazené a určitě nechcete, aby vám uniklo nejhorší místo v restauraci nebo restaurace druhé cenové kategorie, v horším případě - žádná.

  Zamilovaný pár na romantické večeři během Valentýna
  Ilustrace Zamilovaného páru na romantické večeři během Valentýna. Zdroj: DUBLEZ

 2. Návštěva wellness nebo spa centra - Společná dávka relaxace a odpočinku je vždy vítána. Doporučení? Sáhněte po privátním Wellness jen pro dva. Bývá dražší, ale budete mít čas sami pro sebe a nemusíte se o wellness dělit s nikým.
 3. Výlet do přírody - Ať už se jedná o procházku parkem nebo lesem za městem, čerstvý vzduch a čas strávený spolu oceníte oba. Při procházce se nejlépe vedou jakékoli rozhovory a domů přijdete s pocitem, že o sobě víte zase o kousek více.
 4. Noční procházka městem - Pokud vám vyjde počasí, pěkná procházka nočním městem po dobré večeři ocení nejen váš žaludek na vytrávení, ale i vaše polovička. Procházky prokrvují mozek a samotný pohyb uvolňuje endorfiny. Zároveň je to skvělý čas na rozhovor :)
 5. Návštěva oblíbené kavárny - Pokud nejste hladní nebo nechcete utratit mnoho peněz, kvalitní káva s dobrým koláčkem ve dvojici je také skvělým řešením.
 6. Večerní sledování filmů s romantickou tematikou - Únor je u nás chladný a někdy počasí na Valentýna nemusí být nejpříznivější a bývá chladno, větrno nebo sychravo. Tehdy není nic lepšího, než se schovat společně pod jeden velký peřinu a vybrat romantický film nebo váš oblíbený žánr. K tomu sklenici dobrého vína, popcorn a Valentýn může začít :)
 7. Výlet na víkend do nedalekého města nebo na chatu - Pokud si chcete tento svátek prodloužit a "vypadnout" někam na víkend, můžete zvolit rušnější město nebo strávit někde mimo civilizaci na chatě. Doporučení: Podívejte se na různé menší chaty pro dva, které jsou malé a většinou mají i vlastní mini vanu, tak máte chatu a mini wellness v jednom.
 8. Společné focení na památku - Pokud chcete vsadit na originalitu, tak společné focení někde v přírodě nebo studiu s valentýnskou tematikou bude nejen originální, ale zvěčníte tyto chvíle navždy :)
 9. Pozorování hvězd - Velmi neobvyklá, ale o to romantickější aktivita. Nemusíte se bát, že by sledování hvězd váš partner neocenil. Hvězdy nám někdy připraví fascinující představení jako žádné kino. Doporučení: Pokud nejste astronom, tak si nastudujte pár souhvězdí a nenápadně se pochlubte své polovičce, jaké máte znalosti. K souhvězdím jsou přiřazeny i různé příběhy. Pokud tam zakomponujete i nějaký příběh, Valentýna jste vyhráli! Tento příběh je např. velmi zajímavý: Jedná se o souhvězdí Orion a Plejády. Orion, známý jako velký lovec, je jedno z nejjasnějších a nejrozpoznatelnějších souhvězdí na noční obloze. Orion byl zamilovaný do Plejád, sedmi dcer titána Atlase a nymfy Pleione. Orion je pronásledoval po celém světě. Aby je zachránil, Zeus je proměnil na hvězdy a umístil je na oblohu. Orion byl také umístěn na hvězdnou oblohu jako souhvězdí, kde i nadále neúspěšně pronásleduje Plejády. Tento příběh je zajímavý tím, že na obloze můžeme vidět, jak souhvězdí Orion skutečně "sleduje" skupinu hvězd známou jako Plejády. Orion je nejlépe viditelný na zimní obloze na severní polokouli (tedy i během Valentýna) a Plejády, známé také jako Sedm sester, jsou malá, ale rozpoznatelná skupina hvězd blízko Oriona.
 10. Návštěva zoologické nebo botanické zahrady - Chlapi, jak jistě víte, ženy jsou milovnicemi rostlin a květin. Pokud máte v okolí botanickou zahradu se skleníky a je otevřená i během zimních měsíců, můžete jí udělat krásný zážitek. Venkovní část sice nebude rozkvétat, ale jako procházka to bude skvělé obohacení dne. Pokud se ještě bude dát koupit nějaká hezká květina na místě, je to bonus, který určitě nečeká.
 11. Společná návštěva lázní nebo termálních pramenů - Toto doporučujeme, pokud už nějaký rok spolu chodíte nebo jste manželé. Lázněmi se společně zregenerujete, načerpáte nové síly a vzájemně si odpočinete. Určitě absolvujte takový výlet ve dvojici, ne ve skupině. Doporučení: během lázní se stavte na dobrém jídle v lokální restauraci.
 12. Poděkování si dopisy nebo poezií - Jste romantický typ a máte potřebu vyjádřit své pocity na papíře a takto zvěčnit vaše vzájemné pocity, které tak hezky umíte opětovat? Připravte si papír a hezkým psaným písmem si vyznejte lásku. Na konci přidejte vlastnoruční podpis a zamilovaný odkaz nebo motto. Doporučení pro dámy: Vy můžete přidat i otisk svých rtů a naparfémovat dopis oblíbeným parfémem, který vaše polovička na vás zbožňuje.
 13. Navštívit místo, kde jste se setkali nebo strávili nějaký významný okamžik ve vztahu - Krásná procházka, která povede k místu, které je pro váš vztah symbolické, je krásným zpestřením tohoto výjimečného dne.

9. Jméno Valentýn - Význam, původ a svátek

Jméno Valentýn má latinský původ a je odvozeno od slova "valens", což znamená "silný", "zdravý" resp. "mocný". Tento význam odráží nejen jeho fyzickou sílu, ale i sílu charakteru a ducha. Jméno je proto často spojováno se silnými a odvážnými lidmi, kteří se nebojí výzev a stojí pevně na zemi.

Svátek tohoto nádherného jména slavíme 14. února (14.2).

Jak jsme zmínili v první a druhé kapitole tohoto článku, stojí za ním římský kněz Valentýn (později svatořečený), který tajně pomáhal zamilovaným párům v těžkých časech a oddával je proti příkazům římského císaře. Stal se tak patronem zamilovaných.

Jméno Valentýn tak v sobě nese hluboký význam silného ducha, lásky a odvahy, a zároveň je i připomínkou významu lásky v našich životech.

10. Zajímavosti o svatém Valentýnu

Na závěr přidáváme ještě zajímavosti kolem postavy Svatého Valentýna a svátku, který nese jeho jméno. Existuje mnoho fascinujících faktů a folklórních tradic, které odrážejí jeho význam v různých kulturách po celém světě.

Jednou z méně známých zajímavostí je, že historie Svatého Valentýna je obklopena mnoha legendami. Například, existuje několik postav jménem Valentýn, které byly kanonizovány jako svatí a není zcela jasné, který z nich je "skutečným" svatým Valentýnem spojeným s láskou. Tato nejistota dodává svátku záhadný a tajemný nádech.

V některých evropských zemích, jako jsou Česko a Slovensko, se Valentýn začal slavit až v nedávné době, což je příkladem toho, jak moderní vlivy mění tradiční kulturní oslavy. Naproti tomu ve Walesu existuje podobný svátek nazvaný Dydd Santes Dwynwen, slavený 25. ledna, který je věnován velšské svatici lásky.

Ve Francii, která je často považována za zemi lásky, se Valentýn tradičně slavil tak, že mladí svobodní muži a nezadané ženy hráli hru, ve které si přes okno vybírali své páry. Tento zvyk, známý jako "loterie lásky", byl později zakázán kvůli své kontroverznosti, ale je zajímavým příkladem historických oslav lásky.

Na Taiwanu, který slaví Valentýna dvakrát ročně (14. února a 7. srpna podle lunárního kalendáře), se význam darování květin bere velmi vážně. Počet květin a jejich typ má specifický význam - například jedna červená růže znamená "jediná láska", zatímco jedenáct květin symbolizuje "oblíbenou manželku" a devadesátdevět květin znamená "věčnou lásku".

Kromě toho, v některých kulturách Valentýn není jen o romantice. Například, v Estonsku a Finsku, tento den se více zaměřuje na oslavu přátelství, kde lidé posílají dárky a pohlednice svým přátelům, ne jen romantickým partnerům.

Tyto folklórní tradice a zajímavosti ukazují, jak se Valentýn jako svátek prolíná různými kulturami, přičemž každá z nich ho slaví svým unikátním způsobem. Svatý Valentýn je tak nejen svátkem lásky, ale i svátkem kulturní rozmanitosti a tradic, které se odvíjejí z jeho historie.

V dnešní moderní době se stal Valentýn svátkem, který je široce oslavován nejen milenci, ale i přáteli a rodinou. Je to den, kdy lidé vyjadřují svou lásku a vděčnost prostřednictvím dárků, pohlednic a dalších pozorností. Přestože je komercializace tohoto svátku často kritizována, nelze popřít, že Valentýn vyvolává pocity radosti, lásky a sounáležitosti.

Význam Valentýna v současnosti se neomezuje jen na romantická gesta. Je to také den, kdy mnohé charitativní organizace se snaží zvýšit povědomí o různých sociálních a emocionálních problémech, jako jsou například osamělost a duševní zdraví. Tyto aktivity rozšiřují tradiční význam Valentýna a poskytují příležitost pro projevení lásky formou pomoci a podpory ostatním.

Valentýn také poskytuje příležitost pro diskuse o rozmanitosti a inkluzivitě v lásce. V současnosti je tento den oslavován lidmi různých sexuálních orientací, identit a kulturních pozadí, což odráží širší společenskou akceptaci rozmanitých forem lásky a vztahů.

Na závěr jen dodáme, že Valentýn v současnosti je mnohem více než jen svátek lásky. Je to den, který odráží evoluci společenských hodnot a poskytuje příležitost k oslavě lásky ve všech jejích podobách - od romantických vztahů po přátelství a rodinné pouto. V tomto smyslu pokračuje Valentýn v inspirování a spojování lidí po celém světě.