Co je Strom života - vše, co potřebujete vědět o jeho významu a symbolice
Zajímavosti

Co je Strom života - vše, co potřebujete vědět o jeho významu a symbolice

Je obtížné vysvětlit jednou větou význam a symboliku stromu života, protože se nachází v mnoha kulturách a náboženstvích. Náš článek je natolik rozsáhlý, že se v něm dozvíte všechny podstatné informace o stromech života z různých pohledů.

V článku se dozvíte následující:

 1. Co znamená strom života obecně
 2. Jak vnímali / jí různé kultury význam stromu života

  1. Keltský strom života
  2. Židovský strom života - Kabala
  3. Strom života v Mezopotámii
  4. Buddhismus a strom života
  5. Čínský strom života
  6. Křesťanský strom života
  7. Strom života a severská kultura
  8. Mayský strom života
  9. Islám a strom života
  10. Slovanský strom života

1. Význam a symbolika stromu života obecně

Strom života je velmi populární a univerzální symbol, který představuje různé významy napříč kulturami a náboženstvími. Nejčastěji se spojují s nesmrtelností nebo plodností. Kromě kultur mají stromy života své postavení iv náboženské symbolice. Symbol stromu nepatří do jedné konkrétní kultury, protože se používá po celém světě již po staletí.

Strom je vnímán jako posvátný symbol, který nese mnohé významy v náboženských i duchovních filozofiích. Zatímco Strom života symbolizuje různé věci, existují společné znaky, které jsou pro tento symbol napříč několika kulturami společné.

Obecný význam symbolu Stromu života

Strom života je propojen se vším. Obecně znamená propojení všeho ve vesmíru. Symbolizuje soudržnost a slouží jako připomínka toho, že nejste nikdy sami. Jeho význam představuje to, že jste spojení se světem. Kořeny stromu sahají do hloubky a šíří se do země, čímž přijímají výživu od Matky Země a jeho větve sahají až do nebe, kde přijímají energii ze slunce a měsíce.

Význam symbolů stromu života:

 1. Předek, rodina a plodnost: Symbol Stromu života představuje spojení s rodinou a předky. Strom má složitou síť kořenů a větví, které představují, jak rodina roste a rozšiřuje se po mnoho generací. Symbolizuje také plodnost, protože vždy najde způsob, jak dále růst prostřednictvím semen nebo nových stromků. Zelená barva listů zas symbolizuje jeho vitalitu. Tip na dekoraci: Strom života s tématikou rodiny a lásky
  Dřevěný strom života na stěnu - Láska Dřevěný strom života na stěnu - Láska
  6
  + 9
  Dřevěné stromy života na zeď
  (7)
  od 539 Kč
  Dřevěný strom na stěnu - Srdce Dřevěný strom na stěnu - Srdce
  46
  + 9
  Dřevěné stromy života na zeď
  (22)
  od 419 Kč
  Strom života ze dřeva - Rodina Strom života ze dřeva - Rodina
  41
  + 9
  Dřevěné stromy života na zeď
  (10)
  od 599 Kč
 2. Růst a síla: Stromy jsou univerzální symbol síly a růstu, hlavně když jsou vysoké a silné. Své kořeny šíří hluboko do půdy, čímž zajišťují stabilitu. Pevnými a hlubokými kořeny dokáží stromy pak zvládat i ty nejtěžší bouře, a proto jsou významným symbolem síly. Strom života představuje růst, protože začíná růst jako malý drobný stromeček a za dlouhou dobu vyroste v obrovský silný strom. Strom roste směrem ven a představuje, jak člověk roste, sílí a zvyšuje své znalosti a zkušenosti během celého života.
 3. Individualita: Strom života symbolizuje individualitu, protože všechny stromy jsou jedinečné a jejich větve pučí na různých místech v různých směrech. Symbolizuje osobní růst člověka v jedinečnou lidskou bytost, protože různé zkušenosti nás formují do toho, kým se staneme. Postupem času stromy získávají více jedinečných charakteristik. Časem se větve odlamují, počasí na nich vybírá svou daň a narůstají nové. Toto je metafora toho, jak rosteme a měníme se během celého života a jak nás naše jedinečné zkušenosti formují a zvyšují naši individualitu.
 4. Nesmrtelnost a znovuzrození: Strom života je symbolem znovuzrození, protože stromy ztrácejí na podzim listy a během zimy se zdají být mrtvé, ale pak se na jaře objeví nové pupeny s čerstvými listy. To představuje začátek nového života, nový začátek. Strom života také symbolizuje nesmrtelnost, protože i když stárne, vytváří semena, které nesou jeho podstatu, takže přežívá i nadále prostřednictvím nových stromků.
 5. Mír: Stromy vždy vyvolávaly pocit klidu a míru, takže není překvapující, že strom je také symbolem klidu a odpočinku. Stromy mají uvolněnou přítomnost, jejich kmen je vysoký, pevný a stálý, zatímco jejich listy vlají ve vánku. Slouží jako připomínka jedinečného uklidňujícího pocitu, který získáváme ze stromů.


2. Vnímání symboliky a významu stromu života různými kulturami a náboženstvími

Strom života je možný pozorovat v různých kulturách a náboženstvích. Jeho význam je ale chápán napříč světem odlišně. Můžeme ho pozorovat ve starověké Mezopotámii, přes Egypt, až po Evropu v keltské, severské a slovanské kultuře. Co se týče náboženství, tento symbol můžeme pozorovat v buddhismu, křesťanství, judaismu, Islámu nebo v hinduismu.

Nyní si vysvětlíme významy a začali bychom právě Keltským stromem života.

2.1 Keltský strom života - význam

Keltský strom života (irsky Crann Bethadh) hraje důležitou roli v irském dědictví a patří mezi nejoblíbenější keltské symboly. V moderní době se tento keltský symbol používá jako dekorace nebo tetování. Skutečný význam keltského stromu života je potřeba hledat za jeho symbolikou.

 Keltský strom života na zeď - Crann Keltský strom života na zeď - Crann
16
+ 9
Dřevěné stromy života na zeď
(3)
od 419 Kč
Dřevěná dekorace - Strom života Gaius Dřevěná dekorace - Strom života Gaius
21
+ 9
Dřevěné stromy života na zeď
(19)
od 579 Kč
Dřevěný strom života na zeď - Dub Dřevěný strom života na zeď - Dub
20
+ 9
Dřevěné stromy života na zeď
(15)
od 729 Kč

Co se skrývá za symbolikou keltského stromu života?

 • Keltský strom života symbolizuje sílu přírody.
 • Keltové věřili, že stromy byly předky lidských bytostí.
 • V keltské mytologii se věřilo, že strom života měl zvláštní pravomoci.
 • Je známo, že když se v Irsku vytvořilo nové osídlení, byl vysazen strom uprostřed plantáže známý jako "Crann Bethadh" (což v překladu znamená strom života).
 • Lidé pod nimi organizovali shromáždění a také poskytovali přístřeší a jídlo divokým zvířatům. Keltové si uvědomovali, že bez stromů by byl život mimořádně těžký.

Zde je několik dalších zajímavých faktů o keltském stromu života:

 • Stromy byly spojením se světem duchů a předků, živých bytostí a dveří do jiných světů.
 • Nejposvátnějším stromem všeho byl dub, který představoval "axix mundi", což znamená v překladu střed světa.
 • Keltské jméno pro dub "Dauria" je původem slova dveře - kořen dubu byl doslova branou do jiného světa, říše víly.
 • Kolem stromů existuje nespočet irských legend. Například: Jestliže usnete vedle konkrétního stromu, můžete se probudit v pohádkové říši.
 • To je důvod, proč samotný symbol života souvisí s vlastnostmi jako moudrost, síla a dlouhověkost.
 • Keltové věřili, že pokud by byl jejich posvátný strom odříznut, jejich nepřátelé by byli zbaveni moci.
 • Keltové odvodili význam znovuzrození ze změn ročních období, které mohou pozorovat na každém stromě (od jara až po zimu).
 • Rituály se často konaly na základě narození, smrti a znovuzrození. Věřilo se, že kořeny stromu pronikly do hlubin dolního světa, větve stromu se natáhli k nebesům a kmen zůstal na zemské rovině.
 • Dub je také známý tím, že přitahuje blesky. Tuto vlastnost stromu považují Keltové za velmi důležité.

Keltský strom života jako bytový doplněk / obraz

Kromě silné symboliky, kterou nese keltský strom života, je tento strom taktéž i velmi krásný designový doplněk v domácnosti v podobě například vyřezávaného obrazu na stěnu. Proto jsme se v dílně DUBLEZ rozhodli zařadit do nabídky i tento keltský strom života. Krásný dub orámovaný v kruhovém rámu s designem keltské kultury. A nedalo nám ho jinak pojmenovat jako Crann, což je v překladu z irštiny slovo strom. A protože už víte i o symbolice, kterou strom nese, jeho význam na vaší stěně nabere zcela nový význam.

2.2 Židovský strom života - Kabala

Snad nejkomplexnější a nejkomplikovanější vysvětlení stromu života můžeme najít v Kabale, židovské mystické tradici, která je základem judaismu a křesťanství. Vysvětlení tohoto stromu života je velmi komplikované, proto ho vysvětlíme jen ve zkratce nejjednodušeji, jak se dá. V případě hlubšího zkoumání stromu života a kabaly doporučujeme přistoupit na literaturu, kde toto téma najdete komplexně a podrobně vysvětleno.

Kabalistický strom života

Strom života (Kabala) je odvozen z Květu života. V hebrejštině je to mystický symbol, který se používá k popisu naší životní cesty k Bohu. Strom života je živá forma našeho vesmíru.

Je to uspořádání deseti vzájemně propojených sfér (nazývaných sephiroth, v překladu "sfér resp. Kruhů"), které představují ústřední organizační systém židovské kabalistické tradice nebo "kosmologii" Kabaly. Každá sféra má své charakteristické vlastnosti, vlastní energii a funguje v souvislosti s ostatními sférami. Tyto sféry jsou propojeny 22 cestami. Dohromady tedy strom života obsahuje 32 cest, 10 sfér a 22 cest. Cesty propojují sféry. Tyto odkazy nesou určitou energii. 10 sfér = deset archetypálních čísel Pythagorova systému a 22 cest představuje 22 písmen hebrejské abecedy.

Obsahuje všechny božské vlastnosti a energie. Strom života je trojrozměrný, a v menším měřítku ho obsahuje každý člověk, tak jako např. DNA. Je to proto, že každý z nás má v sobě božskou jiskru. Naším úkolem je správně přežít ty cesty, které jsme si vybrali pro naše konkrétní vtělení. Jsou to tři cesty z materiálního stromu života (jedna strana stromu) a tři cesty ze spirituálního stromu života (druhá strana stromu). Strom života byl vždy chápán ve spojitosti s cestou zpět do vyšších světů.

Strom života se považuje za mapu vesmíru a psychiky, pořadí stvoření vesmíru a cestu k duchovnímu osvícení.


Zdroj: wikipedia.org

Vysvětlení jednotlivých 10 sfér stromu života:

 • Kether - Koruna, vědomí, samotný Stvořitel. Kether představuje začátek, nejjemnější energii, kde každou delší sférou je energie více a více materiální.
 • Chokhmah - Moudrost, energie, počátek. Představuje impuls, zrod myšlenek, tvořivost.
 • Binah - Porozumění, forma. Výsledek těchto dvou slov je tvorba síly nabírající formu a strukturu.
 • Chesed - v překladu milosrdenství. Přebírá energii ze sféry Binah a přidává k ní další přítok energie a to hlavně ženské funkce jako láska, milosrdnost a schopnost vytvářet formu a materializovat se.
 • Gevurah - Znamenající přísnost. A protože protiklady musí byt v rovnováze, Gevurah doplňuje sféru Chesed plnou lásky o přísnost, boj, překážky, reakci, procházení zkouškami a nutnost jednat.
 • Tiferet - Představuje krásu. Nachází se ve střední linii stromu života a zajišťuje harmonii sfér Chesed a Gevurah. Rovnováha, centrum, střed, krása, pravda, srdce stromu.
 • Netzach - V překladu z hebrejštiny vítězství. Tvoří se zde lidská kreativita a tvůrčí síla. Sféra představuje skrytou inteligenci, něco, co je v každém z nás a musíme to v sobě objevit. Naše přirozenost, která byla potlačena překážkami, které se nacházejí ve světě. Je to sféra kreativní magie, sexuality a umění. Dá se přirovnat k pravé části mozku.
 • Hod - Vyvažuje sféru Netzach. Můžeme ho přirovnat k levé straně mozku, protože představuje racionalitu, rozum. Zde emoce a instinkt z Chesed a a Gevurahu dostávají formu, začínají působit. Intelekt vyvažuje emoce. Na zachování zdravé osobnosti musí být Hod s Netzach v rovnováze.
 • Yesod - Znamená základ. Je výsledkem Netzach a Hod. Sídlí zde lidská duše, podvědomí, osobnost, zkušenosti a ego, ze kterého se učíme. Reprezentuje těhotnou ženu, která má porodit. Dítě je stvořené ze všech předešlých sfér. Proces evoluce ducha do hmotné podoby.
 • Malkuth - Poslední sféra znamenající vítězství. Reprezentuje hmotný vesmír tak, jak jej známe. Je to sféra prožívání fyzické reality skrz smysly, přes naše hmotné tělo. Je to výsledek sjednoceného stromu života.

Strom života nemluví pouze o původu fyzického vesmíru z nepředstavitelného, ​​ale i o místě člověka ve vesmíru. Protože člověk investuje do mysli a vědomí se v Kabale považuje za ovoce fyzického světa, jehož prostřednictvím může původní nekonečná energie prožívat a projevovat se jako konečná entita. Když energie stvoření zhoustne do hmoty, předpokládá se, že obrátí svůj směr zpět do Stromu, dokud nebude opět sjednocená se svou skutečnou přirozeností. Kabalista se tedy snaží poznat sebe a vesmír jako projev Boha a udělat cestu návratu po etapách podle Sephiroth, dokud nedosáhne uskutečnění, které hledal.

Nás nejvíce zaujal právě strom života podle Kabaly. Právě proto jsme se rozhodli naše okrasné dřevěné stromy života na stěnu pojmenovat podle jednotlivých sfér. Konkrétně jsme vybrali pro naše stromy života tyto 4 sféry:

 • Yesod - Reprezentuje proces evoluce ducha do hmotné podoby, a proto se náš strom života Yesod podobá stromovému entu, tedy kombinaci člověka a stromu.
 • Chokmah - Reprezentuje moudrost, proto jsme jako metaforu moudrosti zvolili strom života bonsaj. Bonsaje rostou i několik století a ne nadarmo se říká "Čím starší, tím chytřejší".
 • Binah - Reprezentuje strukturu a formu. U nás je Binah jako strom života velmi vyvážený symetrický strom.
 • Malkuth - Jediný strom života v naší nabídce, který se nenachází v kruhovém rámu.

Dřevěný strom života na zeď - Yesod Dřevěný strom života na zeď - Yesod
143
+ 9
Dřevěné stromy života na zeď
(130)
od 419 Kč
Dřevěný obraz strom života - Chokmah Dřevěný obraz strom života - Chokmah
78
+ 9
Dřevěné stromy života na zeď
(61)
od 419 Kč
Dřevěný strom života na stěnu - Binah Dřevěný strom života na stěnu - Binah
26
+ 9
Dřevěné stromy života na zeď
(15)
od 389 Kč
Dřevěný strom života na zeď - Malkuth Dřevěný strom života na zeď - Malkuth
48
+ 9
Dřevěné stromy života na zeď
(44)
od 599 Kč

2.3 Strom života ve starověké Mezopotámii

Mezopotámie, která se nacházela na území Asýrie (Severní povodí řeky Tigris, Asie) sahá až do období 10 000 let před Kristem. Zde můžeme pozorovat tzv. Asyrský strom života, který představoval sérii uzlů a linií křížení (samotný strom života). Byl to důležitý náboženský symbol, který se nacházel v asyrských palácích na stěnách. Vedle stromu života se na každé straně nacházeli tzv. ochránci, často zobrazováni tzv. lidskými okřídlenými džinmi nebo orlickými okřídlenými geny. Ti přinášeli stromu vodu ve vědrech, jak je možné vidět i na fotce. Pokud v jedné ruce drželi vědro a druhou měli pozdviženy s kuželem, znamenalo to akt požehnání. Předpokládá se, že toto vědro obsahovalo buď pyl (oplodnění) nebo svatou vodu. Nad stromem života se nacházel král, který byl požehnán nebo oplodněný vědrem. Assyriológovia nemají pojmenování tohoto symbolu, proto mu byl přidělen název "Strom života".


Zdroj: britishmuseum.org

2.4 Buddhismus a strom života

V buddhismu je Strom života známý jako Bhodiho strom a věří se, že je to strom osvícení. Pod tímto stromem dosáhl Buddha osvícení, takže se považuje za velmi posvátný symbol.


Zdroj: wikipedia.org

2.5 Čínský strom života

Podle čínské mytologie je zobrazován strom života v podobě broskve, kterou hlídá drak a fénix. Drak je v čínské kultuře uctíván za nesmrtelnost. Tento strom přináší broskev jen jednou za 3000 let. V taoismu koluje příběh, podle kterého ten, kdo tuto magickou broskev sní, stane se nesmrtelným.


Zdroj: pinterest.com

2.6 Křesťanský strom života

V tomto případě je Strom života uveden v knize Genesis. Předpokládá se, že strom byl vysazen v "Edenové zahradě". Jeho ovoce mělo zaručit věčný život, tedy nesmrtelnost. Aby Adam a Eva poté co jedli ze stromu poznání dobra a zla už více nejedli z tohoto stromu, tak je Bůh vyhnal z rajské zahrady.

V křesťanství je stromem života strom, který přináší ovoce udělující nesmrtelnost. Podle přesvědčení katolických křesťanů symbolizuje strom života lidstvo, které je bez hříchů a korupce. Mormonská bible má zas trochu jiný pohled na strom života. Podle Mormonu symbolizuje lásku. Strom je uveden i v knize Zjevení a předpokládá se, že má léčivé vlastnosti.

2.7 Severský strom života a severská mytologie

V severské mytologii je Odin bohem, který vládne veškerou magii a chrání velkou studnu moudrosti a vědomostí v kořeni světového stromu Yggdrasill, jehož síla podporuje celý vesmír. Pod větvemi Yggdrasilu se Odin stává zasvěceným kouzelníkem a objevuje šamanské povolání, získává vnitřní zrak a léčivé schopnosti.

Yggdrasill svými větvemi zasahuje do duchovní říše Asgardu, která představuje vyšší já. Střední oblastí stromu je svět Midgardu, svět lidského ega a osobnosti. Kořeny sahají až do podsvětí stromových trpaslíků a skřítků, do místa stínů a podvědomých smyslů. Yggdrasil je silná osa, kolem které se otáčejí tři roviny existence.


Zdroj: wikipedia.org

2.8 Mayský strom života - význam

Pro mayskou mytologii byl Strom života, nazývaný Yaxche, životně důležitou součástí mayského kosmického pohledu. Mayové věřili, že strom života je reprezentací tvaru mayského vesmíru, a že tento strom spojuje tři hlavní říše vesmíru: nebeskou říši, pozemskou říši a podsvětí Mayů nazývané Xibalba.


Zdroj: pinterest.com

Propojení tří říší

Mayové věřili, že posvátný strom života pochází z podsvětí, jak je to znázorněno v příběhu Hrdinové dvojčat a jiných mayských mytologických příbězích. Podle nich se strom nejprve stal počátkem života, počínaje v podsvětí a během svého výstupu zrodil život na Zemi. Později uvedl do pohybu hvězdy a nebeská tělesa. Podle mayských přesvědčení posvátný strom formoval čas a prostor v naší světské říši.

Věřili také, že strom se zvedl dále do výšky, až konečně dosáhl nebeskou říši, v níž uvedl nebeská těla do pohybu a pomohl tak formovat mayský vesmír. Tímto způsobem Mayové věřili, že posvátný strom života pronikl a přímo ovlivnil všechny tři říše mayského vesmíru. Mayové považovali strom života za vertikální osu spojující všechny tři kosmické říše.

Reprezentace jako strom Ceiba

Mayové považovali strom Ceiba za interpretaci posvátného stromu života ve skutečném světě. Právě proto byl strom Ceiba vysazován ve všech mayských osadách a městech. Typický Ceiba má dlouhý, rovný kmen a zajímavě kryje netopýry v kořenech. Mayové považovali rovný a dlouhý kmen za znázornění horizontální osy spojující 3 říše.


Zdroj: pinterest.com

Nakonec je strom Ceiba pokryt baldachýnem listí s větvemi rozprostírajícími se ve všech čtyřech směrech. Mayové věřili, že toto představovalo čtyři hlavní směry. Tento strom se dodnes pěstuje v centru mayských vesnic a považuje se za místo významných náboženských rituálů.

Kořeny stromu ceiba jsou obrovské a dostatečně duté, aby byly dostatečně prostorné a sloužily jako velká jeskyně. Tyto kořeny obvykle hostí netopýry, kteří dále posílili symbol stromu Ceiba jako symbol stromu života. A proto jsou netopýry typicky spojováni s podsvětím mayské mytologie, tedy v tomto případě podsvětí Mayů, nazývané Xibalba.

2.9 Strom života v Islámu

Strom života je v koránu známý jako strom nesmrtelnosti. Objevil se v Edenu a je to strom, z něhož jedli Adam a Eva poté, co jim to Alláh zakázal.

2.10 Slovanský strom života

Strom života představuje v slovanské mytologii světovou osu, centrum světa a inkarnaci vesmíru jako celku. Koruna stromu života sahá k obloze, kořeny obývají podsvětí. Strom života je typický pro ruské, běloruské, ukrajinské, polské, slovenské, české, slovinské, chorvatské, srbské, bosenské, makedonské a bulharské národní lidové pohádky. Tento obrázek kombinuje vertikální (strom od země po nebesa) a horizontální (cesta) souřadnice světa. Běloruský folklorní obraz stromu života například přímo souvisí se svatebním obřadem: Nevěsta by neměla dát své koně na "nešťastný strom", ale měla by je umístit tam, kde včely přinášejí med, který zase stéká ke kořenům stromu.

Strom života v mnoha slovanských pohádkách reprezentuje místo, kde přebývají slovanští bohové a svatí. V kořenech stromu žije démonický tvor - had, který je často metamorfózou boha Veles. V slovanském svatebním folklóru obraz stromu života obvykle ztělesňoval úrodnost v přírodě.


Zdroj: pinterest.com

Mohlo by se vám líbit:

 Keltský strom života na zeď - Crann Keltský strom života na zeď - Crann
16
+ 9
Dřevěné stromy života na zeď
(3)
od 419 Kč
Dřevěná nálepka - Květ života na stěnu Dřevěná nálepka - Květ života na stěnu
33
+ 9
Kruhové mandaly
(16)
od 389 Kč
-12%
Slovanský strom života Slovanský strom života
44
+ 9
Dřevěné stromy života na zeď
(15)
od 369 Kč419 Kč