MANDALA v hodnotě 399 Kč jako DÁREK.

Nakupte u nás alespoň za 500 Kč a získejte exkluzivní mandalu zdarma. Jen do vyprodání zásob.

Do konce zůstává - Zůstává - 18h:45m:
Elementy života - Vše o živlech, jejich význam a symboly
Zajímavosti

Elementy života - Vše o živlech, jejich význam a symboly

Už starověcí Řekové věřili, že existují čtyři elementy, z nichž se skládá vše, co existuje na naší planetě: Základní 4 živly jako zem, voda, vzduch a oheň. Věděli jste však, že existují také další symboly života?

V následujícím článku se dočtete:

 1. Význam a historie elementů
 2. Element Země
 3. Element Vody
 4. Element Vzduchu
 5. Element Ohně
 6. Ostatní elementy
 7. Elementy znamení zvěrokruhu

1. Význam a historie elementů

Od doby, kdy si lidstvo začalo uvědomovat sebe samo, snaží se pochopit okolní svět. Všechno, co existuje, vnímáme našimi pěti smysly, které jsou jediným oknem, které máme do světa mimo našeho těla. V průběhu historie naši předkové vytvořili nespočetné množství různých teorií a myšlenek, které se snažili vysvětlit tento svět, jeho složení a fungování. Jedna teorie byla společná téměř všem raným civilizacím a identifikovala čtyři základní prvky: Zem, Vzduch, Vodu a Oheň. Společně se tyto čtyři prvky nazývají klasické prvky.

Co přimělo všechny tyto rané kultury nezávisle identifikovat Zem, Vzduch, Vodu a Oheň jako stavební kameny našeho světa?

Variace na klasické prvky můžeme najít kromě jiného ve starověkém Řecku, Babylonii, Persii, Japonsku, Číně a Indii. Řekové, spolu s mnoha dalšími kulturami, používali elementární systém k vysvětlení podstaty života, přičemž životní události připisovali různým výkyvům „elementárních“ sil, jako je vítr nebo oheň. Mnoho lidí označuje prvky v řecké tradici jako „klasické prvky“, aby je odlišili od prvků periodické tabulky. Řecké klasické prvky se datují tisíce let do minulosti, do doby dávno před slavnými filozofy jako Platón a tento koncept přetrvával až do renesance, kdy lidé začali hlouběji chápat přírodní svět.

Čtyři klasické živly jsou doprovázeny pátým prvkem, éterem. Voda, vzduch, oheň a země měli velmi dočasnou povahu, zatímco éter, prostor, byl méně spojen se Zemí, a také byl vnímán jako duchovnější. Například se věřilo, že hvězdy jsou složeny z éteru, který je neměnný.

Mnoho lidí věřilo, že prvky fungují způsobem, který podporuje rovnováhu. Poruchy této rovnováhy byly hlavní příčinou většiny nemocí a problémů, a proto byla medicína a další obory vědeckého výzkumu prováděny ve snaze obnovit rovnováhu mezi těmito prvky. Čtyři elementy se také spojily se zvěrokruhem a byly přiřazeny různým zvířatům a osobnostem, což vedlo k rozvoji astrologie.

2. Prvek / živel - Zem

Jeden prvek, který je přítomen ve všech teoriích, je prvek Země. Každý člověk v sobě nese určité aspekty všech živlů, všechny jsou životně důležité pro naše blaho a udržují nás v rovnovážném stavu.

Prvek Země je pro nás asi nejsrozumitelnější z živlů, protože řídí hmotné a fyzikální aspekty. Symbolizuje pevnější a hustější stavy hmoty, jako jsou ty, které můžeme vnímat našimi pěti smysly - čich, hmat, zrak, sluch a chuť. Naše fyzické tělo, svět, který vidíme kolem sebe, naše finance, jídlo, které jíme, naše každodenní návyky nebo rutiny, to všechno je řízeno živly Země.

Vlastnosti živlu / prvku Země:

 1. Fyzicalita - Nejdůležitější symbol prvku Země. Je to skutečně to, co tvoří naše spojení s naším fyzickým světem, včetně našeho fyzického těla. Ovládá především nejhustší části naší bytosti, jako jsou zuby, nehty, rty, vlasy, kosti, svaly a tuk. Prvek Země je to, co nám dává tvar a váhu v našem prostředí ve smyslu hmatu. V čínské medicíně je spojen s žaludkem a slezinou a zodpovídá za distribuci živin a trávení.
 2. Osobnostní rysy - Ti, kteří jsou narozeni ve znamení prvku Země, Býka, Panny nebo Kozoroha, nebo mají konstituci, kde je Země dominantnější, jsou obvykle dost praktičtí, loajální, morální, zodpovědní, starostliví a empatičtí. Mají dobře vyvinutý smysl pro integritu s pevným přesvědčením a stojí si za svými slovy. Obecně jdou životem s trpělivostí a nenásilným přístupem k rozhodování, aniž by příliš často měnili věci. Většinou je najdete v rozumných dlouhodobých kariérách nebo vztazích. Rádi si užívají materiálního bohatství a cítí se v prostředí bezpečně.
 3. Energie - Prvek Země je spojen s našimi kořenovými čakrami. Nachází se ve spodní části našeho páteře a je to čakra, která souvisí s našimi pocity bezpečí a jistoty. Když je v rovnováze, máme silný pocit sounáležitosti. Víme, kdo jsme, a známe své místo v rámci naší skupiny nebo jako jednotlivec. Naše kořenová čakra je o spojení s naším fyzickým tělem, ostatními bytostmi a fyzickým prostředím. Také řídí náš pocit pokoje, stability, zakořenění a nespěchu.

3. Prvek / živel - Voda

Podle chemického vzorce H2O se voda skládá ze dvou důležitých prvků v životě každé živé bytosti: kyslíku a vodíku.

V mnoha starověkých kulturách voda symbolizovala centrum života a obsahovala božskou energii. Od koupání, rybolovu, cestování, pití až po uctívání, tajemství a sílu.

Na východě je řeka Gang stále považována za posvátnou. V Egyptě je řeka Nil překládána jako „velká voda“ a říká se, že byla záchranným lanem civilizací v Egyptě od doby kamenné. Kdekoli teče voda, v ní a okolo ní vzkvétá život. Řekové také viděli vodu dostatečně významnou na to, aby uctívali svého boha Poseidona, zatímco Římané uctívali jeho protějšek Neptuna.

Čínské taoistické myšlení považuje vodu za reprezentaci inteligence a moudrosti, měkkosti a pružnosti, a zároveň symbolizuje přechody zrození a smrti, ale také ženskou, nebo „jinovou“ energii.

Podle starověkého východního učení je voda spojena se svadhisthanskou čakrou. Tato druhá, sakrální čakra se nachází kolem spodní části břicha a představuje plynulost, ženskost, smyslnost, radost, schopnost jít s proudem, svobodu a také sílu kreativity. Pokaždé, když se "spojíme" s vodou a uvědomíme si její energii, posilujeme tyto vlastnosti v naší mysli a těle.

Možná je to tím, že voda pokrývá přibližně 70 % planety, což se odráží v tom, že naše těla tvoří přibližně 60 % vody. Možná je to tím, že obrovská plocha oceánu je stále neprozkoumána - příběhy o mořských cestách, záhadných mizících vírech uprostřed moře nebo tajemné hluboké temné hlubiny s děsivými tvory, které v nich plavou. Bez ohledu na to je voda stále plná tajemství a fascinace.

4. Prvek / živel - Vzduch

Svými kvalitami symbolizuje vzduch lehkost, průhlednost nebo pohyb.. Živel vzduchu je spojený s bohy, bohyněmi a božstvy již tisíce let.

Ve starověkém Řecku čtyři bohové větru řídili severní, jižní, východní a západní směry a považovali se za „pohybující“ čtyři roční období během roku. Vayu je hlavním hinduistickým božstvem větru a dýchání, o němž se říká, že byl „mimořádně krásný“ a „hlasitě“ jezdil po obloze na svém zářícím voze.

Zdá se, že starověcí lidé věřili, že vzduch a vítr nemůžeme vidět, ale mají hluboký vliv na svět kolem nás a jsou neviditelnou, ale mocnou silou přírody.

V našem těle jsou jemné energetické větry, známé jako Vayus, které odpovídají našim fyzickým a emocionálním činnostem. Jógové texty říkají, že udržování správného pohybu těchto větrů je jedním z klíčů k péči o sebe. Tyto pohyby vzduchu zahrnují pohyby řeči, zpěvu, výdechu a myšlení. Dalšími jsou pohyb jemné životní energie kolem srdce a plic, vzdušná energie, která řídí trávení uprostřed těla nebo schopnost cítit se spojeným se zemí.

Prvek, který nelze vidět, vzduch, nese obrovské množství posvátné symbolikykomunikaci, dech a život. Když zvážíme, jak vzdušný prvek interaguje se všemi našimi smysly, můžeme tuto část přírody prožívat tak, že nám pomůže stát se více přítomnými a citlivými k světu kolem nás.

Prvek vzduchu je přímo spojený se srdcovou čakrou a smyslem pro dotek. Srdce, které se často považuje za místo, kde přebývá duše. Je také místem, které bychom mohli považovat za úložiště naší životní energie.

5. Prvek / živel - Oheň

Řecká filozofie klasifikuje oheň jako jeden ze čtyř základních prvků spojených s vášní a silou. Oheň byl tak důležitý, že ho hrdina Prometheus musel ukočírovat před sluncem, aby lidstvo mohlo přežít.

Herakleitos, řecký filozof, nabídl velmi zajímavý pohled na prvek ohně a jeho spojení s našimi dušemi. Cítil, že duše se skládá z vody a ohně. Úkolem věčné duše je nakonec stát se čistým ohněm, což bychom mohli podle moderních standardů považovat za „osvícení“.

Filozofie Dálného východu považuje oheň za silný a první prvek. Jeho fyzickým projevem je náš metabolismus. Mentálně se to promítá do osobního záměru a touhy.

Hinduistická tradice má božstvo nazývané Agni, které je kromě jiného ohněm a bleskem. Agni přijímá oběti, působí jako posel mezi nebem a zemí a díky každodennímu rozdělávání svého ohně zůstává „navždy mladý“. V tomto kousku mytologie najdeme prvek ohně jako symbol komunikace a nesmrtelnosti.

Pokud jde o nesmrtelnost, věří se, že náš duch je jako otisk prstu: jsme ze Slunce a hvězd, jsme z ohně.

6. Ostatní živly v životě

V některých zmínkách jsou prezentovány i jiné živly, jako je dřevo, kov nebo éter. Někdy jsou však považovány jen za výčet nejběžnějších stavebních materiálů, které člověk využívá ve svém životě nebo nespatřitelnou energii, kterou člověk může určitým způsobem cítit, ale ne tak dobře vysvětlit.

 1. Dřevo - Prvek dřeva je vitalita, růst a laskavost. S pružností a lidskou srdečností souvisí i energie dřeva. Dřevo je vitální, aktivní a flexibilní - představte si nové stéblo trávy, které na jaře vyroste ze země. Energii dřeva lze také spojovat s pohybem a růstem vzhůru. Lidé s vyváženou energií dřeva jsou flexibilní a diplomatickí, schopní vidět názory druhých a zároveň přispívat svými vyváženými názory.
 2. Kov - Jednou z definujících vlastností kovu jako živlu je jeho schopnost přetnout život, oddělit nepotřebné věci od toho, co stojí za to zachovat a zdokonalit. Pomáhá nám uspořádat naše každodenní zkušenosti a rozlišovat klíčové od těch nepodstatných. Jako lesklé ostří mistrovsky vytvořeného meče, kov září rafinovaností, brilancí a skrytým potenciálem. Jeho hrana však může být někdy příliš ostrá a jeho hranice příliš striktní.
 3. Éter - Éter je bez pevnosti země, chladu vody, tepla ohně nebo dokonce pohybu vzduchu. Jedná se tedy o samotnou podstatu "prázdnoty". Prostorový prvek je ze všech živlů nejjemnější. Uvnitř našich těl můžeme rozpoznat vesmírný prvek doslova kdekoliv, kde je prostor; dutiny sinusů, které umožňují rezonovat našemu hlasu, prostor v plicích, který se naplňuje vzduchem, a také prostor v žaludku před jídlem.

Středověcí alchymisté byli fascinováni prvkem éteru a věřili, že může přeměnit olovo na zlato nebo dokonce prodloužit život. Prostorový prvek označovali jako "kvintesenci"; termín používaný i k popisu "nebeských těles", jako jsou hvězdy a galaxie. Starověcí Řekové považovali éter za prvek podobný bohu a látku, která umožňovala lidem spojit se se spiritualitou a intuicí. Starověcí jogíni viděli éter jako to, co je nesvázané a všudypřítomné.

7. Živly / Prvky podle znamení zvěrokruhu

Rozdělení znamení podle živlů:

Země Voda Vzduch Oheň
Býk Rak Váhy Lev
Panna Ryby Vodnář Beran
Kozoroh Štír Blíženci Střelec

 

7.1 Ohnivá znamení a jejich symboly:

Ohnivá znamení podle zvěrokruhu:  Beran, Lev, Střelec

Znamení ohně lze shrnout jako odpověď astrologie na tuto naléhavou otázku. Oheň nás udržuje dostatečně silné, abychom se odrazili ode dna, zklamání a nejtěžších ztrát, které nám život může přinést.

Znamení zvěrokruhu Beran vládne živel oheň, což je vyjádřeno jeho výraznými rohy a plameny, které zdůrazňují jeho živelnou a vášnivou povahu. Znamení zvěrokruhu Lev vládne živel oheň, což je vyjádřeno na jeho majestátní hřívě a plamenech, které podtrhují jeho královskou povahu a nestoupanou energii. Znamení zvěrokruhu Střelec vládne živel oheň, což je vyjádřeno jeho lukem a šípem v plamenech, které symbolizují jeho dynamickou povahu.

Oheň je symbolem odolnosti. Jde o vnitřní pocit vděčnosti za další den, kdy jsme naživu. S ohněm mluvíme o šťastném vnitřním zvířeti, které mává ocasem. Mluvíme o libidu, chuti k jídlu a kreativitě. Život je krásný, ale někdy také neúprosný, vyčerpávající a často provázený tragédiemi. Jednoduché přežití se někdy může zdát náročné, ale právě v těchto situacích projevují znamení ohně svou odvahu.

Stejně jako oheň samotný, i ohnivá znamení bývají vášnivá, dynamická a temperamentní. Oheň vás může zahřát, ale také způsobit velké škody.

Dřevěný obraz - Znamení Beran Dřevěný obraz - Znamení Beran
3
+ 9
Obrazy na stěnu - zvířata
(0)
od 269 Kč
Obraz nad postel - Znamení Lev Obraz nad postel - Znamení Lev
4
+ 9
Obrazy na stěnu - zvířata
(0)
od 269 Kč
Dekorace do ložnice - Znamení Střelec Dekorace do ložnice - Znamení Střelec
1
+ 9
Dárky pro střelce
(0)
od 269 Kč
Dřevěný polygonální obraz - Znamení Beran Dřevěný polygonální obraz - Znamení Beran
2
+ 9
Dárek pro berana
(0)
od 399 Kč
-17%
Dřevěný polygonální obraz - Lev Dřevěný polygonální obraz - Lev
5
+ 9
Obrazy na stěnu - zvířata
(3)
od 499 Kč599 Kč
Znamení zvěrokruhu nad postel - Střelec
2
+ 9
Dárky pro střelce
(0)
od 399 Kč

7.2 Vzdušná znamení a jejich symboly:

Vzdušná znamení podle zvěrokruhu: Blíženci, Váhy, Vodnář

Vzduch je to, co spojuje naše srdce a mysl se světem kolem nás. Astrologicky, ale i v běžné řeči, je vzduch spojovacím prvkem, posílá nám nekonečný proud informací a umožňuje nám na oplátku poslat několik zpráv zpět.

Znamení zvěrokruhu Blíženci, vládne živel vzduch, což je vyjádřeno jeho dvojitou podobou, symbolizující jeho rozmanitou povahu. Znamení zvěrokruhu Váhy vládne živel vzduch, což je vyjádřeno jejím symbolem rovnováhy, který zdůrazňuje její diplomatickou a vyrovnanou povahu. Znamení zvěrokruhu Vodnář vládne živel vzduch, což je vyjádřeno jeho symbolem - nosiče vody, které zdůrazňují jeho inovativní a nezávislou povahu.

V astrologii je vzdušný prvek, zastoupený znameními Blíženců, Vah a Vodnáře, obvykle popsán jako mentální a kognitivní. Lidé s vzdušnými znameními dominují symbolicky, ale často i doslovně, budují myšlenkové mosty, které nám pomáhají spojit vnitřní realitu vědomí s vnějšími realitami objektivního světa. Mají tendenci mluvit poutavými slovy, která nám pomáhají pochopit svět kolem nás.

Vzdušná znamení jsou o akci, nápadech a pohybu - jsou to "větry změny". Když vás zasáhne silný vítr, nedá se nepohnout. Stejně jako vánek je nemůžete úplně chytit a nikdy nevíte, jak daleko vás posune. Téměř vždy to je dobrodružství.

Dřevěná dekorace - Znamení Blíženci Dřevěná dekorace - Znamení Blíženci
2
+ 9
Levné bytové doplňky a dekorace
(3)
od 269 Kč
Dřevěná dekorace na zeď - Znamení Váhy Dřevěná dekorace na zeď - Znamení Váhy
+ 9
Levné bytové doplňky a dekorace
(0)
od 269 Kč
Dekorace ze dřeva - Znamení Vodnář Dekorace ze dřeva - Znamení Vodnář
1
+ 9
Levné bytové doplňky a dekorace
(1)
od 269 Kč
Polygonální obraz - Znamení Blíženec Polygonální obraz - Znamení Blíženec
1
+ 9
Dárek pro blížence
(0)
od 399 Kč
Geometrický obraz na zeď - Znamení Váhy Geometrický obraz na zeď - Znamení Váhy
1
+ 9
Dárky pro váhy
(0)
od 399 Kč
Geometrický obraz na zeď - Znamení Vodnář
2
+ 9
Dárky pro vodnáře
(0)
od 399 Kč

7.3 Zemská znamení a jejich symboly:

Zemská znamení podle zvěrokruhu: Býk, Panna, Kozoroh

Zemská znamení představují posvátnou, duchovní cestu, která je stejně svatá jako cesty ohně, vzduchu a vody. Země je o zviditelnění ducha. Jde o nesení ideálů a vizí "na zem". Jde o to, aby byly skutečné. Lidé ve zemských znameních přišli na tuto planetu skutečně něco udělat. Mají úkol a mohli bychom to nazvat jejich posláním.

Znamení zvěrokruhu Býk vládne živel země, což je vyjádřeno jeho silnými rohy a pevným postojem, které zdůrazňují jeho spolehlivou a vytrvalou povahu. Znamení zvěrokruhu Panna vládne živel země, což je vyjádřeno jejím symbolem děvy, který zdůrazňuje její analytickou a pedantní povahu. Znamení zvěrokruhu Kozoroh vládne živel země, což je vyjádřeno jeho rohy a horským terénem, ​​které zdůrazňují jeho ambiciózní a vytrvalou povahu.

Střetávají se s překážkami, lidmi s protichůdnými názory, omezeními nebo nepřáteli. Jsou nuceni uzavírat dohody a dělat kompromisy. Jsou pomalejší a stále, věrní a drží se svých lidí i v těžkých časech. Během dobrých dnů jsou praktičtí, mohou být materialističtí nebo povrchní. Zemská znamení se mohou stát příliš opatrnými, majetnickými nebo manipulativními.

Dřevěný obraz nad postel - Znamení Býk Dřevěný obraz nad postel - Znamení Býk
3
+ 9
Obrazy na stěnu - zvířata
(1)
od 269 Kč
Dekorace nad postel - Znamení Panna Dekorace nad postel - Znamení Panna
+ 9
Levné bytové doplňky a dekorace
(0)
od 269 Kč
Dřevěný obraz na stěnu - Znamení Kozoroh Dřevěný obraz na stěnu - Znamení Kozoroh
1
+ 9
Dárky pro kozorožce
(0)
od 269 Kč
Geometrický obraz - Znamení zvěrokruhu Býk Geometrický obraz - Znamení zvěrokruhu Býk
4
+ 9
Dárek pro býka
(0)
od 399 Kč
Polygonální obraz na zeď - Znamení Panny
3
+ 9
Dárky pro pannu
(0)
od 399 Kč
Polygonální dekorace - Znamení Kozoroh
1
+ 9
Dárky pro kozorožce
(0)
od 399 Kč

7.4 Vodní znamení a jejich symboly:

Vodní znamení podle zvěrokruhu: Rak, ŠtírRyby

Voda je silně spojena s emocemi, pocity, střídáním dobré a špatné nálady. Bez vody bychom všichni stali nehumanitními, plochými, studenými a mechanickými, bez srdce a duše a pravděpodobně bez zvláštního důvodu žít. Všude čteme o spojení mezi vodou a pocity.

Znamení zvěrokruhu Rak vládne živel voda, což je vyjádřeno jeho klepetami a krunýřem, které zdůrazňují jeho citlivou a ochranářskou povahu. Znamení zvěrokruhu Štír vládne živel voda, což je vyjádřeno tajemným vzhledem, které zdůrazňují jeho intenzivní a vášnivou povahu. Znamení zvěrokruhu Ryby vládne živel voda, což je vyjádřeno jejich velkými ploutvemi s odrážející se vodou, které zdůrazňují jejich intuitivní a empatickou povahu.

Intuitivní, emocionální a mimořádně citlivé vodní znamení mohou být stejně tajemné jako samotný oceán. Stejně jako voda mohou být osvěžující nebo vás mohou utopit ve svých hlubinách. Tato znamení často mají intenzivní sny a hranicích-psychickou intuici. Bezpečnost je pro ně důležitá - voda potřebuje nádobu, jinak vyschne a zmizí.

Ale pokud naše pocity získají v našich životech příliš mnoho moci, můžeme se snadno nechat strhnout svou citlivostí na nesoulad mezi naším vnitřním a vnějším životem.

Dřevěný dekor na zeď - Znamení Rak Dřevěný dekor na zeď - Znamení Rak
1
+ 9
Obrazy na stěnu - zvířata
(1)
od 269 Kč
Dřevěný obraz na zeď - Znamení Štír Dřevěný obraz na zeď - Znamení Štír
7
+ 9
Obrazy na stěnu - zvířata
(0)
od 269 Kč
Dřevěný obraz nad postel - Znamení Ryby Dřevěný obraz nad postel - Znamení Ryby
3
+ 9
Obrazy na stěnu - zvířata
(0)
od 269 Kč
Polygonální obraz na zeď - Znamení Rak Polygonální obraz na zeď - Znamení Rak
2
+ 9
Dárek pro raka
(0)
od 399 Kč
Polygonální dekorace na zeď - Znamení Štír
2
+ 9
Dárky pro štíra
(0)
od 399 Kč
Dřevěná dekorace - Znamení Ryba
1
+ 9
Dárky pro ryby
(0)
od 399 Kč